Osobní harmonizační karty

„VŽDY SI VYSTAČÍM“

K čemu použít karty?

Všechny tyto jedinečné afirmační karty tě budou každodenně provázet na tvé životní cestě. Sám si určíš svoje tempo, rozsah i termín, jak se chceš sobě i svému naladění a životnímu posunu věnovat. Změněna nastavení v myšlení,  ti přinese spokojenější a radostnější pocit ze sebe sama. Karty ti pomohou k uvědomění toho, kdo jsi, co chceš a zároveň ti umožní den plný „aha“ momentů. 

Každodenní praxí si také osvojíš nové myšlenkové vzorce – ty budou posilovat odhodlání k vylepšení a pokrokům na tvé další životní pouti.

Chceš si obohatit tvé dny o:

  • sebeuvědomění,
  • sebepřijetí,
  • sebevědomí,
  • sebehodnotu,
  • sebeúctu,
  • souznění,
  • sebejistotu?

Právě k tomu, jsou tyto karty určeny! 
36 karet vytvořených pro tvůj lepší a hezčí den.

S láskou jsem je vytvořila, tak ti  přeji ti, ať pomohou.

Andrea

Objednávka