Jak zdražit kadeřnické služby

V tomto článku se dotkneme tématu zdražování kadeřnických služeb. Je to téma velmi časté, protože do nákladů nevstupuje jen naše práce, ale také ostatní náklady (energie, pronájem, materiál …), jejichž cena se v čase také mění. Téma zdražování v salonu je velmi komplexní. Můžeš mít výborně spočítané kolik bys měl ideálně účtovat, jenže potom do toho může vstoupit strach ze zdražení nebo obava z toho, jak to říct stálým klientům, ještě častější bývá strach, že o klienty přijdeš.

Jak přemýšlet o zdražování v salonu

Denifinice podnikatele ze zákona říká, že podnikatel podniká za účelem dosažení zisku. Jak moc je tvůj salon rentabilní a jak moc se cítíš být v pohodě s tím, kolik vyděláváš, si musíš spočítat. Ideálně za asistence někoho, kdo výborně rozumí kalkulacím v kadeřnickém oboru.

Ceny ve tvém salonu by měly reflektovat ceny nákladů a ty neustále rostou. 

Není tedy na škodu jednou za čas udělat menší audit v salonu a ujistit se, zda jsou ceny v ceníku nastaveny správně. Nehledě na to, že s časem také rostou tvé zkušenosti, zdokonaluješ se ve své profesi a zúročuješ vše, co se učíš na školeních. 

Logicky by měla růst také tvoje hodinová sazba. 

Jak přistupovat ke zdražení

Robert Vlach, autor knihy Na volné noze, ve své knize píše, že podnikatel by měl udržovat stálý vztah se svým ceníkem. Bohužel se často stává, že podnikatelé ceny dlouhodobě neupravují a pak musí přistoupit ke skokovému zdražení, které většinu klientů zaskočí.

Dívej se na ceník jako na nástroj pro rozvoj tvého podnikání. Ceny upravuj průběžně. Nemusí to být jen k 1. lednu, ale upravovat je můžeš i během roku. Stačí napsat do ceníku datum jako časovou kotvu pro tebe, abys po čase s ceníkem pracoval ty a klienti budou také vědět, že vystavené ceny tady nejsou napořád. 

Když hovořím u úpravě cen, nemyslím zvedat ceny o pár korun, ale spíše se zamyslet nad tím, jaké služby klienti u mě poptávají, co z ceníku můžu vyškrtnou nebo naopak přidat. Co ze služeb, které poskytuji klientům, mám skutečně zaúčtováno? Řada kadeřníků dělá mnoho úkonů, které si v konečném důsledku nezaúčtuje a pak se diví, že stojí na pokraji vyhoření. 

Jak sám sebe přesvědčit, že je dobré ceny upravit

Pokud už víš, že je potřeba ceny upravit, ale nechce se ti do toho a máš k tomu několik výmluv, pravděpodobně to bude souviset se sehodnotou. Muhou se do toho promítat i jiné problémy, jako např. peněžní bloky, které tě zbytečně brzdí od toho, aby sis účtoval adekvátní cenu za poskytované služby. 

Možná se točíš v kruhu, cítíš se unavený a možným řešením může být úprava ceníku. Skvělým argumentem k úpravě cen je bezpodmínečně perfektní klientský servis. 

Jak oznámit zdražení klientům 

Klienti ví, že se ceny mění. Není tedy pro ně překvapením, že i ve tvém salonu může dojít k úpravě cen. Čeho se však vyvaruj je skokové navýšení ceny bez předchozí komunikace s klientem. Alfou a omegou je dobrá informovanost tvých stálých klientů. 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.